Novetats

Novetats

Curs d'higiene bàsica per a manipuladors d'aliments

¨S’estableix l'obligació dels empresaris del sector alimentari de formar als manipuladors d'aliments en qüestió d'higiene alimentària¨ (Reial decret 202/2000).

guia està inscrita en el registre d'Entitats de formació de Manipuladors d'Aliments i autoritzada per la Consellería de Salut i Consum amb el nº REFIB 00002, segons l'establert en el Decret 3/2003 de 10 de gener.

Curs de prevenció de legionella per a personal de manteniment

El personal que treballi en operacions de manteniment higiènic sanitari ha de realitzar el curs, que a aquest efecte, homologa el Ministeri de Sanitat i Consum (Reial decret 865/2003)

guia està autoritzada oficialment per la Conselleria de Sanitat menjo entitat formadora del personal de manteniment d'instal·lacions de risc enfront de Legionel·la. segons l'ordre SCO/317/2003 i d'acord amb el Decret 81/2005.

Curs de formació manteniment de piscines

En totes les piscines dels establiments turístics i de les d'ús col·lectiu s'haurà de disposar d'una persona amb coneixements en sistemes de tractament físico-química d'aigua de piscines (Decret 53/1995).

guia està autoritzada oficialment per la Conselleria de Sanitat menjo entitat formadora del personal de manteniment de les piscines dels establiments turístics i de les d'ús col·lectiu segons l'ordre de 5 de març de 1996.