Filosofia

Formació

Formem professionals

Guia és una empresa autoritzada oficialment per la Conselleria de Sanitat per a la tramitació del certificat de formació (carnet de manipulador d’aliments), la formació del personal de manteniment d’instal·lacions de risc enfront de la legionel.la i la formació del personal responsable del manteniment de piscines.

Guia li ofereix cursos dissenyats per al seu establiment.

Alguns dels cursos impartits són:

  • Curs “Fonaments de seguretat alimentària”
  • Curs “Higiene bàsica en la manipulació d’aliments”.
  • Curs pràctic per a cuiners per a l’aplicació del llibre blau en hotels i restaurants.
  • Curs Pràctic per al personal de manteniment per a l’aplicació del Llibre blau.
  • Aplicació d’un Sistema APPCC per a la prevenció de perills higiènicosanitaris.
  • Higiene bàsica en el servei de menjador.
  • Prevenció de criptosporidiasi.