Filosofia

Assesorament

Aportem solucions

Guia Formació i Assessorament, S.L. és una empresa especialitzada en l’assessorament higiènicosanitari en el sector de la indústria alimentària i els menjadors col·lectius.

El nostre servei inclou:

  • Implantació del “Programa de autocontrol” inclòs en els plans de requisits previs exigits per Sanitat: LLIBRE BLAU.
  • Assistència d’un consultor de Guia durant la visita de Sanitat.
  • Avaluació inicial de la infraestructura de les instal·lacions relacionades amb l’elaboració de menjars i sistemes d’aigua i climatització.
  • Avaluació dels processos relacionats amb la recepció, emmagatzematge, elaboració i servei de menjars i sistemes d’aigua i climatització.
  • Assessorament per a la disminució dels riscos en els processos d’elaboració de menjars i en els sistemes d’aigua i climatització.
  • Anàlisis microbiològiques d’aliments, superfícies i aigües.
  • Elaboració d’un informe amb les incidències detectades i les mesures correctores recomanades.
  • Disseny dels registres de tots els controls exigits per la normativa.